Ambt & Heerlijkheid 156, jaargang 53, augustus 2007

Architectuur 20ste eeuw.

 

Open Monumentendag 2007 heeft het thema: Monumenten van de 20ste eeuw” meegekregen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de nieuwere monumenten, en zelfs voor de monumenten van de toekomst: de periode van de Wederopbouw. Alles bij elkaar gaat het om een heel interessant tijdperk, want rond 1900 werden geheel nieuwe architectuurstijlen ontwikkeld, die nog in veel woonhuizen en andere gebouwen zijn terug te vinden. Door de industriële revolutie en de sociale gevolgen daarvan zijn de meeste van onze dorpen explosief gegroeid. Het is verrassend om te zien hoeveel en hoe verschillend er sindsdien (1860) is gebouwd. Hierbij gaat het niet alleen om het individuele object, maar eveneens om de structuren, namelijk de straten, de wijken en het groen.

 

Voor de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en voor het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal zijn al deze veranderingen de aanleiding om in
een extra uitgave van Ambt & Heerlijkheid aandacht te besteden aan ruim een eeuw (1840 tot 1960) van onze architectuurgeschiedenis.

 

Nu, in deze tijd, hebben we zo langzamerhand het punt bereikt waarop onze gemeenten zich moeten gaan afvragen of, en zo ja hoe, onze dorpen zich verder
moeten ontwikkelen. Willen we het huidige karakter behouden of laten wij ons meesleuren “in de vaart der volkeren”? Vinden we alles, zo niet veel goed, áls er maar gebouwd wordt voor de volgende generatie? Of moeten we meer en meer rekening gaan houden met de keerzijde van de groei, die ten koste kan gaan van omgeving en monumentenbezit? En slaat de culturele verschraling hier al niet toe?

 

Deze vragen kunnen alleen worden beantwoord wanneer wij ons eerst bewust worden van onze historie en begrip en respect hebben dan wel krijgen voor ons
cultureel erfgoed. Want laten we niet vergeten dat goed en mooi bouwen voor de toekomst alleen mogelijk is op basis van respect voor dit erfgoed uit het verleden.

 

Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal