Ambt & Heerlijkheid 155, jaargang 53, juni 2007

Vikingen, koningen en oud-Indiëgangers.

 

Het mooie van Ambt & Heerlijkheid is dat velen er een verhaal of wetenswaardigheden in kwijt kunnen, die ook voor anderen interessant zijn om te lezen. Bij de titel van deze redactiebijdrage kan men zich afvragen wat het verbindend element is tussen deze drie verschillende groeperingen. Ze hebben echter alles te maken met de geschiedenis van onze gemeenten.

 

In het verhaal over de naamgeving van Dieren is het mogelijk enigszins speculatief maar daarom niet minder interessant, in het vervolgverhaal over de oorkonde en de relatie met het Ottoonse koningshuis kan men zien dat er een langdurig en diepgaand onderzoek aan vooraf gegaan is en wat de oud-Indiëgangers betreft kan men de resultaten van hun bouwactiviteiten nog steeds op veel plaatsen in de gemeenten aantreffen. Maar niet alleen dat, ook de woningen die deze mensen lieten bouwen moesten aangekleed worden met de planten die ze in het verre Indonesië ook om zich heen hadden. Vandaar dat men in het begin van de vorige eeuw dan ook diverse kwekers aantrof die tropische planten kweekten voor de verfraaiing van het interieur. Niet alleen palmen, zoals in het verhaal over de palmenkwekerij te Velp, maar in Dieren en Laag-Soeren waren ook kwekers gevestigd die zich gespecialiseerd hadden in het kweken van orchideeën. Maar daarover mogelijk meer in een andere aflevering.

 

De redactie