Ambt & Heerlijkheid 154, jaargang 53, maart 2007

De eerste Ambt & Heerlijkheid van 2007 brengt u een bijdrage over de begraafplaats aan de Bergweg te Velp, die door het boek van Jan Siebelink ‘Knielen op een bed violen’ inmiddels landelijke bekendheid heeft gekregen. Verder is er een vervolg op de serie over de Oorkonde van Rheden, waarbij duidelijk wordt waar gedegen onderzoek naar de historie van Rheden toe kan leiden. Tevens een nieuwe aflevering over het dorp Ellecom, waarin uitgebreider ingegaan wordt op een drietal bijzondere gebouwen in het dorp en hun¬†bewoningshistorie.

 

Dat de Tweede Wereldoorlog nog diep in het geheugen verankerd is, maar ook bijzondere verhalen kan opleveren, wordt duidelijk over het relaas over het onderduikershol in de bossen van Middachten opgeschreven door degene die dit zelf in oorlogstijd allemaal meegemaakt heeft.

 

Het verhaal over het onderzoek op een heidegebied De Braak gelegen in de gemeente Rozendaal, waar vorig jaar de zogenaamde ‘Potten’ gevonden zijn, kan een verder onderzoek naar onze menselijke activiteiten en wat daarvan nog te zien is in de Rhedense en Rozendaalse natuur mogelijk verder stimuleren.

 

De redactie vraagt ook nog uw extra aandacht voor het bericht over de verzamelaarsdag die de Oudheidkundige Kring dit najaar wil organiseren. De redactie.