Ambt & Heerlijkheid 153, jaargang 52, december 2006

In deze laatste aflevering van Ambt & Heerlijkheid van 2006 wordt gestart met een redactionele rubriek, die voortaanter inleiding zal worden opgenomen. Deze rubriek zal gebruikt worden om in het kort een begeleidend commentaar te geven op het blad als geheel of een artikel in het bijzonder.

 

In dit nummer vindt u het eerste deel van een interessante bijdrage over de oorkonde waar de naam van het dorp Rheden (Rheton) voor het eerst in genoemd wordt. Uit de verhandeling blijkt duidelijk dat de geschiedenis van het dorp Rheden verder reikt dan de bestaande dorpsgrenzen en zelfs buiten de huidige nationale grenzen. Tevens verschijnt het eerste deel van een reeks artikelen over Ellecom. Door de jaren heen zijn er vele prentbriefkaarten verschenen van het dorp waarin de bouw- en bewoningshistorie van het dorp vastgelegd is. In deze reeks wordt een uitgebreid beeld gegeven van de ontwikkelingen in zo’n klein maar belangrijk dorp aan de zuidoost rand van de Veluwe.

 

Er waren in de vorige eeuw wel drie verschillende scholen in De Steeg en als we het bewaarschooltje in de voormalige boswachterswoning De Kokkenberg meenemen zelfs vier. Over de christelijke School aan de Diepesteeg is een bijdrage opgenomen, die een beeld schetst van deze school in het begin van de vorige eeuw.

 

Wij willen de eerste aflevering van deze rubriek niet besluiten zonder u een heel goed nieuw jaar toe te wensen. Wij hopen u ook het komend jaar weer een mooi en inspirerend tijdschrift te kunnen bezorgen.

 

De redactie