Ambt & Heerlijkheid 152, jaargang 52, september 2006