Ambt & Heerlijkheid 149, jaargang 51, december 2005