Ambt & Heerlijkheid 148, jaargang 51, augustus 2005