Ambt & Heerlijkheid 145, jaargang 50, december 2004