Ambt & Heerlijkheid 144, jaargang 50, september 2004