Ambt & Heerlijkheid 141, jaargang 49, december 2003