Ambt & Heerlijkheid 138, jaargang 48, december 2002