Ambt & Heerlijkheid 137, jaargang 48, september 2002