Ambt & Heerlijkheid 134, jaargang 47, december 2001