Ambt & Heerlijkheid 133, jaargang 47, september 2001