Ambt & Heerlijkheid 130, jaargang 46, december 2000