Ambt & Heerlijkheid 129, jaargang 46, oktober 2000