Ambt & Heerlijkheid 126, jaargang 45, december 1999