Ambt & Heerlijkheid 125, jaargang 45, september 1999