Ambt & Heerlijkheid 122, jaargang 44, december 1998