Ambt & Heerlijkheid 119, jaargang 43, december 1997