Ambt & Heerlijkheid 115, jaargang 42, december 1996