Ambt & Heerlijkheid 112, jaargang 41, december 1995