Ambt & Heerlijkheid 109, jaargang 40, december 1994