Ambt & Heerlijkheid 106, jaargang 39, december 1993