Ambt & Heerlijkheid 188, jaargang 61, september 2015

Dominee-Gerrit-PlantagieAls redactie ontkomen we er niet aan om de actualiteit van dit herdenkingsjaar enige aandacht te schenken. Het artikel van Nelleke den Boer-Pinxter gaat over 200 jaar Waterloo. Omdat ons vorstenhuis nogal wat Koningen met de naam Willem voortgebracht heeft is er aansluitend een chronologie opgenomen over de nazaten van ons koningshuis zodat iedereen zelf kan controleren over welke Willem en welke periode er in de historie der Nederlanden sprake is.

 

Fineke Burgers heeft over een paar, bijna in vergetelheid geraakte objecten, in de gemeente Rozendaal geschreven. De ooit belangrijke plaatselijke dorpspompen die in vele andere dorpen reeds verdwenen zijn.

 

De tweede wereldoorlog komt nog terug in het verhaal over de Dierense dominee-verzetsheld Gerrit Plantagie, naar wie inmiddels een straatnaam vernoemd is.

 

Er wordt kort aandacht geschonken aan de Open Monumentendagen die dit jaar in het teken staan van Kunst en Ambacht. Onze gemeenten mogen trots zijn op een grote schare aan kunstenaars, ambachtslieden en monumentale objecten, waaronder vele prachtige gebouwen en woonhuizen.

 

De driehoeksmeting, die een belangrijke steunpilaar geweest is voor het kadastrale netwerk van Nederland wordt ook als belangrijke Franse invloed op de Nederlandse administratieve vastlegging naar voren gebracht. De Franse tijd heeft mogelijk veel ellende veroorzaakt in de periode van haar overheersing maar er zijn ook goede ontwikkelingen geweest voor ons land, waar we nog dagelijks van profiteren.

 

Walter de Wit