Ambt & Heerlijkheid 187, jaargang 61, juni 2015

Rheden---Kiosk-bij-de-RoskaAfgelopen Koningsdag stonden we als vertegenwoordigers van de OHK weer achter een kraam ter promotie van onze vereniging. Het was een drukke dag en veel mensen namen de tijd om met van alles en nog wat te praten.

 

We merkten wel dat velen de moeite namen om Ambt & Heerlijkheid uitvoerig en serieus te lezen. De kwaliteit werd over het algemeen geprezen maar af en toe kwamen er mensen langs die uitgebreid commentaar hadden op een van onze publicaties of een artikel in het bijzonder.

 

Meestal werden we er op gewezen dat er toch wel ernstige of storende fouten in stonden die nodig een rectificatie behoefden. Bij enig doorvragen bleek het achteraf meestal mee te vallen, maar de persoon in kwestie was natuurlijk allang blij dat hij een en ander recht had kunnen zetten.

 

Als het een erg uitgebreid verhaal was werd door ons direct de vraag gesteld of deze versie op papier kon worden gezet zodat het als een nieuw artikel opgenomen zou kunnen worden in ons blad. Soms werd dat toegezegd, maar vaker schrikken mensen er voor terug omdat het zelf iets schrijven net een stap te ver was.

 

Als redactie zijn we altijd op zoek naar persoonlijke verhalen die ons tijdschrift de lokale kleur geeft die we belangrijk vinden. Zoals in deze A&H het verhaal van mevrouw Jo Schoemaker-Zeewuster over haar belevenis uit de tweede wereldoorlog.

Bij deze de uitnodiging om de redactie te bedelven onder nieuwe verhalen van uw persoonlijke geschiedenis.

 

Walter de Wit