Kaarten van Gelderland en de kwartieren, proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 (gebruikt)

Werken uitgegeven door Gelre, Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 34. J.J. Vredenberg-Alink hist.dra. Uitgeverij De Walburg Pers Zutphen, 1975, 143 pagina’s, gebrocheerd/gelijmd, softcover.

Prijs: € 7,50 (exclusief verzendkosten)

Bestel Kaarten van Gelderland en de kwartieren, proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 (gebruikt)