16-21 Bijdragen en mededelingen Gelre, deel XCII 2001