Verhaal van Gelderland

Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland om de geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te presenteren en beleefbaar te maken. Daarbij willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk partijen betrekken. Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal met elkaar samenhangen.

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden. 102 Erfgoedorganisaties hebben op 16 januari 2019 een convenant ondertekend, vormgegeven als de Verbondsbrief van 1418, waaronder De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, Kasteel Middachten, Velp voor Oranje en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

De convenanttekst luidt als volgt: “Hierbij verklaren wij, ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te dragen aan het boekproject met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’, hetzij in de vorm van historische informatie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen van uren, hetzij anderszins. Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.”

Zie ook: Website Erfgoed Gelderland