Nieuwe uitgave Nijver Dieren

Op 7 november is het nieuwe boek Nijver Dieren, over Dieren-noord gepresenteerd, waarbij ook Frans Nas aanwezig was.

In 2003 verscheen het boek ‘Nijver Dieren. Een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Zuid’ van Frans Nas en Harrie Wegman. Daarvoor was zoveel belangstelling dat het al snel was uitverkocht. Het was de bedoeling dat er in 2007 een uitgave over Dieren-noord zou verschijnen. Echter doordat er steeds meer nieuw materiaal tevoorschijn kwam, nam de verwerking veel tijd in beslag. Bovendien bleken de voortdurende veranderingen in de bedrijvigheid van Dieren-Noord zo groot, dat de einddatum steeds verschoof.

Helaas overleed Harrie Wegman en nam de gezondheid van Frans Nas af, waardoor uiteindelijk ons erelid Walter de Wit de taak op zich nam om ervoor te zorgen dat het werk van zoveel jaren niet verloren zou gaan en het boek toch kon verschijnen, wederom als uitgave van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Voor zowel formaat als lay-out is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het eerste boek over Nijver Dieren.