Boeken stadsbestuur Gemeente Zutphen

De transcriptie van het derde Zutphense memorie- en resolutieboek is zojuist voltooid en gepubliceerd. Het boek dat de besluiten van het stadsbestuur in de jaren 1593-1599 bevat, wordt bewaard bij het Regionaal Archief Zutphen. Het is door vrijwilliger en kenner van oude handschriften Sjoerd Galema omgezet in modern, leesbaar schrift. Samen met de twee voorgaande boeken is nu de hele periode 1572-1599 getranscribeerd en voor verder onderzoek beschikbaar op de website www.erfgoedcentrumzutphen.nl.