Verslag wandeling Schweer bey der Becke Hof

Verslag van de wandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal in Dieren op zondag 6 november 2022.
De laatste dorpswandeling van de Oudheidkundige Kring van dit seizoen vond plaats in Dieren. Zo’n 35 wandelaars werden door vertegenwoordigers van de bewoners ontvangen in de kapel van de markante Schweer bey der Becke Hof aan de Harderwijkerweg in Dieren.

 

Jos Leeman leidde de wandeling in met een boeiend verhaal over de persoon Schweer bey der Becke, een Amsterdamse koopman die in zijn testament bepaalde dat een hofjescomplex moest worden gebouwd in Dieren voor ouderen die lidmaten dienden te zijn van de hervormde gemeente te Amsterdam en Dieren. Zijn connectie met Dieren was dat zijn eerste vrouw uit Dieren kwam. Het complex kwam in 1913 tot stand. De 34 woningen zijn in de loop der jaren aangepast met behoud van oorspronkelijke interieuronderdelen en worden nu verhuurd door de woningstichting Vivare.

 

Een deel van de naastgelegen woonwijk tussen de Harderwijkerweg en de Wilhelminaweg is gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect K.P.C. de Bazel. Fred van Daalen vertelde over zijn oudoom de architect De Bazel en zijn familie. Via burgemeester Bloemers, die de Bazel goed kende, kwam deze opdracht in Dieren tot stand.
Aansluitend konden enige woningen worden bekeken in de Schweer bey der Becke Hof en de prachtige nog origineel ingerichte bestuurskamer. De wandeling werd voortgezet door de naastgelegen buurt en o.a. de K.P.C. de Bazelstraat. Opmerkelijk is dat het ontwerp van die huizen in die straat niet van de Bazel is – die staan aan de Faberstraat, Wilhelminaweg en Druckerlaan. De woningen in de K.P.C de Bazelstraat zijn later gebouwd en ontworpen door de dienst Gemeentewerken.
Het was een interessante wandeling met veel dank aan de gastvrije bewoners van de Schweer bey der Becke Hof.

 

Foto: bestuurskamer Schweer bey der Becke Hof

Verslag Jeroen van Gessel