Lezing over Godard van Reede-Ginkel

In de maand augustus organiseert Landgoed Middachten een aantal bijzondere lezingen. Informatie daarover vindt u op www.middachten.nl. Exclusief voor leden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is er een extra-lezing ingepland over Godard van Reede-Ginkel, een man met vele rollen. Deze vindt plaats op zondag 21 augustus om 11.30 uur in de squashhal van Middachten.

Voor een gereduceerd tarief van € 7,50 per persoon kunnen leden met maximaal één introducé(e) zich vóór 15 augustus a.s. aanmelden voor deelname door overboeking van het entreebedrag naar rekeningnummer NL83ABNA0556713591 t.n.v. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50. Toewijzing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van de betaling. Na aanmelding gelieve u de namen van de deelnemers via e-mail door te geven aan Hilde Brekelmans op hildebrekelmans@upcmail.nl. Ook voor vragen of mededelingen kunt u telefonisch bij haar terecht op 026-4952480.

Anders dan bij de andere lezingen is een aansluitend kasteelbezoek helaas niet mogelijk, maar zijn na afloop wel de tuinen voor deelnemers aan deze lezing gratis toegankelijk.

 

Godard van Reede-Ginkel, een man met vele rollen

 

Godard van Reede-Ginkel (1644-1703) stamde uit het machtigste adelsgeslacht in de provincie Utrecht. Die machtspositie was van betrekkelijk recente datum. Godards betovergrootvader had zich precies een eeuw eerder vanuit Overijssel in Utrecht gevestigd en pas rond 1640 waren de Van Reede’s de dominante adelsfamilie geworden. Het huwelijk van Ginkel met Ursula Philipota van Raesfelt (1643-1721) opende perspectieven in Gelderland. Zijn vader Godard Adriaan van Reede van Amerongen (1621-1691) opereerde internationaal als diplomaat. Zelf doorliep Ginkel een militaire loopbaan, met als grootste succes de onderwerping van Ierland in 1690-1691. Net toen hij in de rang van veldmaarschalk het Nederlandse leger zou gaan aanvoeren, overleed hij aan een beroerte. Verscheidene van zijn zoons en schoonzoons dienden als officier in het Nederlandse leger of op de vloot. Tot de vele eerbewijzen en nevenfuncties die Ginkel ontving, behoorde de prestigieuze functie van landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. In de lezing zal ik aandacht besteden aan de vele rollen die Godard van Reede-Ginkel speelde: als militair, politicus, netwerker, bouwheer, echtgenoot en vader.

 

Renger de Bruin (1956) studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde daar in 1986 op een proefschrift over Utrecht in de jaren 1795-1813. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Greifswald (D), voor hij in 1994 conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum Utrecht werd. Hij combineerde die functie tien jaar lang met een bijzonder hoogleraarschap Utrecht Studies. Sinds 2017 is hij senior-onderzoeker bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, waar hij werkt aan het onderzoeksproject ‘Nieuw licht op de adel’.