Algemene Ledenvergadering 2022

Donderdag 21 april 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Het Parkhuis 5 in De Steeg.
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Sluiting: circa 22.00 uur

 

Agenda
19.30 uur: Huishoudelijk deel van de vergadering (alleen toegankelijk voor leden)
20.15 uur: Pauze
20.30 uur: Lezing ‘De actualiteit van het leven van prof. Cleveringa’ door Prof.Dr. Kees Schuyt
(tevens toegankelijk voor niet-leden)
21.30 uur: Borrel en afsluiting