Zomerexcursie Dordrecht – donderdag 23 augustus 2018

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u uit om deel te nemen aan de zomerexcursie naar Dordrecht, een stad van water , historie en cultuur.

 

In het Hofkwartier werd de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. De Hollandse steden, die zich achter Willem van Oranje hadden geschaard, kwamen er in 1572 bijeen. Met de Unie van Dordrecht (1575) waarin de grondwet werd vastgelegd, geldt de Statenvergadering als het begin van de zelfstandige Nederlandse Staat.

Villa Augustus – Foto Jannie de Jong

De koffie met wat lekkers gebruiken we op een bijzondere plaats, namelijk in Villa Augustus. Het bestaat uit twee unieke rijksmonumenten: de watertoren en een pompgebouw met prachtig aangelegde tuinen. Daarna beginnen we aan de stadswandeling onder leiding van een VVV gids.

 

De duizend monumenten bepalen nog steeds het gezicht van deze middeleeuwse stad. Verschillende bezienswaardigheden zoals het Hof van Nederland, de Grote kerk en de Groothofspoort aan het drie-rivierenpunt komen wij tegen op onze wandeling.

 

Na de lunch in Den Witten Haen bezoeken we Huis van Gijn , het voormalige woonhuis uit 1729 van bankier, jurist en verzamelaar Simon van Gijn, die er woonde van 1864 tot zijn dood in 1922. Naast interieurs uit de zeventiende, achttiende  en negentiende eeuw beschikt het museum over een collectie kunstnijverheid een speelgoedverzameling uit de negentiende  eeuw en een collectie historieprenten, de Atlas van Gijn.

 

Om 16.00 verlaten we Dordrecht om rond 18.00 weer terug te zijn.

Vertrek: 

  • 8.00 uur uit Dieren ( parkeerplaats achter Intermezzo)
  • 8.05 uur uit Ellecom ( bushalte Dorp, tussen Pieperslaan en Kastanjelaan
  • 8.10 uur uit De Steeg (bushalte Brantsenpark)
  • 8.15 uur uit Rheden (bushalte t/o Pannenkoekenhuis)
  • 8.20 uur uit Velp (bushalte Den Heuvel)

 

Kosten: 50,- per persoon, te voldoen op rekening NL83ABNA0556713591 t.n.v. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Pas na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

Opgave voor 13 augustus bij Hilde Brekelmans , Smidsallee 14 , 6994BJ De Steeg, e-mail hildebrekelmans@upcmail.nl tel. 0264952480

Vergeet u niet uw museumjaarkaart mee te nemen?

Eventueel kunt u ter plaatse zelf een entreebewijs kopen.