Lezing Jachtslot Het Oude Loo

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u graag uit voor een lezing op 25 april 2019 over ‘Jachtslot het Oude Loo bij Apeldoorn’ door de heer Huub Ummels, oud-ambtenaar cultureel erfgoed (monumentenzorg) van de gemeente  Apeldoorn, momenteel parttime werkzaam bij de wetenschappelijke staf van Paleis Het Loo. 

 

Het kasteel ‘Het Oude Loo’ was lange tijd misschien wel het minst bekende kasteel in Gelderland. Toch is het meer dan de moeite waard de kennis over dit middeleeuwse jachtslot uit te dragen. Het was immers vóór de koop door stadhouder Willem III in 1684 onlosmakelijk met de geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe verbonden. Tot de koop werd het kasteel bewoond door Gelderse en Veluwse adellijke families en ambtsjonkers van Apeldoorn. Lange tijd woonden er de Jagermeesters van de Gelderse hertogen. Het verhaal over het Oude Loo behelst dan ook voornamelijk de periode van vóór 1684. Maar ook over de bouw- en verbouwgeschiedenis valt veel te vertellen en dan vooral door het bouwkundig en archeologisch onderzoek, uitgevoerd tussen 1969 en 1974.

 

Datum: 25 april 2019
Locatie: Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 3, 6991 EW Rheden.
Aanvang lezing: 20.30 uur, na afloop van de Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 19.30 uur en is alleen voor leden toegankelijk.
Entree: Leden OHK Rheden-Rozendaal  gratis, niet-leden € 2,50 p.p.

 

Op 19 mei a.s. zal er een wandeling georganiseerd worden o.l.v. een terzake kundige gids door de tuinen van Het Oude Loo. Rond dit tijdstip staan de Rhodondendrons – hopelijk – in bloei. Het kasteel zelf is eigendom van de Koninklijke familie en is niet toegankelijk. De rondwandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Paleis Het Loo. De wandeling voert langs het kasteel, het Prinsenoord, de doolhof, beeldenvijver, theekoepel, speelhuisje van Wilhelmina en de Zuil van Jong Nederland.

Deelname: € 6,- p.p. Aanmelden vóór 10 mei bij:
H.Brekelmans: hildebrekelmans@upcmail.nl / 026-4952480