De rol van Natuurmonumenten bij de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed

Voormalig Landhuis Heuven, afgebroken 1940

De jaarlijkse Oude Jan-lezing van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de Vereniging ‘De Sociëteit’ uit Velp vindt dit keer plaats op donderdag 11 april om 20.00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56 in Velp.
De heer Jeroen de Koe verzorgt een lezing over de rol van de Vereniging Natuurmonumenten bij de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed. Met de aanschaf van natuurterreinen door Natuurmonumenten is er, aanvankelijk ongemerkt, het nodige cultuurhistorisch erfgoed in het bezit van de vereniging gekomen. Pas de laatste decennia realiseert Natuurmonumenten zich ten volle dat haar taak zich niet beperkt tot het beschermen van de natuur, maar dat deze cultuurelementen ook aandacht verdienen. Soms leidt dat tot spanningen in de aandacht van Natuurmonumenten, maar nu wordt dit gezien als een uitdaging die het bezit van de vereniging verrijkt.
Jeroen de Koe is gebiedsmanager van het Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten. In zijn lezing zal hij zeker aandacht schenken aan de betekenis van cultuurhistorisch erfgoed in de Veluwezoom en de rol van Natuurmonumenten daarbij.
De entree voor deze lezing is € 2,50, inclusief koffie of thee en na afloop een consumptie. Voor de lezing hoeft u zich niet aan te melden.